Bilskatteåterbäring och -lättnad

Bilskatten kan återbäras helt eller delvis till en person funktionsnedsättning för en bil som registrerats i Finland för första gången.

Du kan få bilskatteåterbäring på basis av din funktionsnedsättning och dess svårighetsgrad upp till en viss maximigräns. Ett läkarutlåtande, där funktionsnedsättningens svårighetsgrad framkommer, ska bifogas till ansökan.

Återbäringen ska sökas senast sex månader efter att bilen registrerats. Den kan också sökas före bilen skaffas eller registreras. Beslutet är i kraft i 6 månader.

Enligt bilskattelagen kan man söka bilskattelättnad av särskilt tunga skäl, om de tidigare nämnda kriterierna inte uppfylls, men bilen är nödvändig för att du ska kunna röra på dig. Bilskattelättnaden kan också sökas på förhand.

Enligt handikappservicelagen kan man söka ekonomiskt stöd för bilanskaffning och hjälpmedel till bilen från hemkommunens handikappservice.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018