Tolktjänst för personer med talstörning

Du kan få tolktjänst för personer med talstörningar, om du har en talstörning som begränsar din kommunikationsförmåga och ett tydligt behov för tolktjänsten.

Syftet med tolktjänsten är att främja aktivitet, självständighet och jämlikt samhällsdeltagande, trots talstörningen. En talstörning kan bero till exempel på afasi, det vill säga svårighet att producera eller förstå tal, och kan ha uppstått till följd av en stroke.

Tolktjänst kan användas till exempel för uträttande av ärenden (butiksuppköp, bankärenden), samhälleligt deltagande (möten, förtroendeuppdrag), rekreation eller i arbetslivet. För långvariga studier kan man söka skild tolktjänst.

Användning av tolktjänst kräver att du kan uttrycka dig genom tolkning och att du använder någon fungerande kommunikationsmetod. Tolktjänsten är avgiftsfri.

Rätt till tolktjänst söks från FPA.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018