Stödboende

Du kan beviljas stödboende, om du behöver stöd och handledning för att kunna bo självständigt hemma eller i en stödbostad.

Stödboende ordnas enligt behov, om du behöver stöd och handledning för att kunna bo självständigt hemma eller i en stödbostad. Stöd kan ordnas i ditt hem. Du kan också få hjälp med att hitta en ändamålsenlig bostad. Du kan vid behov ansöka om en stödbostad till exempel i närheten av ett servicecenter. När stödbehovet minskar, kan du flytta till ett mer självständigt boende.

I rehabilitering som är förknippad med psykisk ohälsa, är boendet i stödlägenheten tillfälligt och rehabiliteringsperioden intensiv. Rehabiliteringens syfte är ett så självständigt liv som möjligt och att skapa kontakt med den lokala servicen på det blivande bostadsområdet. Målet är en övergång till en mer självständig boendeform genast när det är möjligt. För personer med funktionsnedsättning kan boendet i stödbostaden vara mer permanent.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018