Stöd för närståendevård

Med närståendevård avses att vården av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet med hjälp av en släkting eller annan närstående person.

Stöd för närståendevård består av den service som ges till den vårdbehövande samt vårdarvodet och ledigheter för närståendevårdaren. Närståendevården kan kompletteras med till exempel hjälpmedelstjänster, hemtjänst och hemsjukvård eller kortvarig anstaltsvård.

Närståendevårdaren gör upp ett avtal om närståendevård med kommunen. Till avtalet hör en vård- och serviceplan. Stöd för närståendevård är en förmån som baserar sig på det individuella vårdbehovet och är beroende av prövning. Det är beskattningsbar inkomst och ger vårdaren pensionsrättighet, förutsatt att han eller hon inte redan är pensionerad. Ett läkarutlåtande måste bifogas till ansökan.

Du får mer information från din egen hemkommun.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018