Serviceboende

Serviceboende innefattar en bostad och den boendeservice som är nödvändig i ditt dagliga liv.

Kommunen kan ordna serviceboende på basis av handikappservicelagen eller socialvårdslagen.

Serviceboende enligt handikappservicelagen

Serviceboende kan ordnas till en person med svår funktionsnedsättning, som ständigt behöver hjälp av en annan person med dagliga sysslor under olika tider på dygnet, eller på annat sätt särskilt mycket.

I serviceboende ingår en bostad och den boendeservice, som är nödvändig för att du ska klara av de dagliga sysslorna. Sådan boendeservice är till exempel assistans med att röra sig, påklädning, personlig hygien, matlagning, hjälp med butiksinköp, städning av bostaden, samt den service som behövs för att främja hälsa, rehabilitering och trivsel.

Serviceboende kan antingen äga rum i det egna hemmet eller i en annan bostadsform som ordnas av kommunen, till exempel på ett servicehem. Den service som hör till serviceboendet kan förverkligas med hjälp av hemservice, stöd för närståendevård eller genom att slå ihop alla de här serviceformerna.

Serviceboende enligt socialvårdslagen

Du kan också ansöka om serviceboende enligt socialvårdslagen. Den här serviceboendeformen riktar sig huvudsakligen till äldre eller personer som inte är berättigade till serviceboende enligt handikappservicelagen.

Serviceboendet ordnas till exempel i servicehus för äldre. Målet är ett så självständigt liv som möjligt i servicehuset, trots den förlorade funktionsförmågan. Stödtjänster är till exempel måltids-, hygien-, säkerhets- och städningsservice samt hjälp med uträttande av ärenden och möjlighet att få hjälp under dygnets alla timmar.

Boende i servicehuset betalar själva hyran och andra boendeavgifter, såsom vatten och el. Kommunen tar ut en serviceavgift som en ersättning för de tjänster som används. Avgifterna bestäms på basis av servicemängd och dina inkomster. Du kan höra dig för om serviceboende enligt socialvårdslagen från hemvården i din kommun.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018