Personlig assistans

Personlig assistans kan beviljas för dagliga sysslor, arbete och studier om du har en svår funktionsnedsättning.

Om du har en svår funktionsnedsättning och behöver kontinuerlig hjälp av en annan person utanför och i hemmet, kan du beviljas personlig assistans. Hjälpbehovet bör huvudsakligen bero på andra faktorer än åldrande. En förutsättning för ordnandet av personlig assistans är att du kan definiera vad assistansen ska innehålla och hur den förverkligas.

Kommunen måste ordna personlig assistans åt personer med svår funktionsnedsättning, antingen så att du själv anställer en assistent eller köper assistansservicen med en servicesedel av kommunen. Kommunen kan också vid behov ordna assistansservicen.

Du kan ansöka om personlig assistans från kommunens socialbyrå. Som bilaga till ansökan behöver du ett läkarintyg, där funktionsnedsättningens omfattning framgår. Också andra rekommendationer, till exempel av rehabiliterande terapeuter eller rehabiliteringshandledare, kan bifogas till ansökan. Inkomster eller förmögenhet påverkar inte beviljandet av förmåner och service enligt handikappservicelagen.

Personlig assistans kan beviljas för följande saker:

  • dagliga sysslor
  • arbete och studier
  • hobbyer
  • för samhälleligt deltagande eller upprätthållande av sociala relationer.
 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018