Ekonomiskt stöd för att klara sig hemma

Kommunen kan enligt handikappservicelagen bevilja ekonomiskt stöd för anskaffning av redskap och anordningar som behövs för att utföra dagliga sysslor.

Ekonomiskt stöd kan beviljas till exempel för anskaffning av hushållsapparater eller bil. Stödet är bundet till den kommunala budgeten.

Hushållsapparater

En handikappad person kan få ersättning för hushållsapparater eller anordningar som hjälper honom eller henne att klara av hushållsarbetet helt eller delvis självständigt. Det väsentliga är att hushållsapparaten är nödvändig på grund av funktionsnedsättningen eller sjukdomen. Det stöd som beviljas, täcker en del av de skäliga och faktiska kostnaderna.

Bil

En handikappad person kan få ekonomiskt stöd för anskaffning av en bil och för den tilläggsutrustning, samt de ändringsarbeten för bilen, som funktionsnedsättningen kräver. Stödet kan beviljas, när en handikappad person inte kan använda kollektivtrafik utan orimliga svårigheter. Stöd för anskaffandet av en bil och dess tilläggsutrustning beviljas i första hand när användandet av egen bil möjliggör deltagande i jobb, studier eller annan aktiv verksamhet.

Stödet för anskaffning av bil är bundet till den kommunala budgeten. Stödets andel är hälften av de kostnader som inköpet av en förmånlig bil orsakar. Extra utrustning till bilen, som är nödvändig med tanke på funktionsnedsättningen (t.ex. manöverorgan, vridbart säte), och nödvändiga ändringsarbeten av bilen kan också beviljas.

Kostnader för kläder och mat

Extra klädkostnader kan ersättas för en person som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan köpa vanliga kläder, eller om funktionsnedsättningen eller sjukdomen orsakar att kläderna slits ut mer än vanligt.

Extra matkostnader kan ersättas, när personen tvingas använda speciella näringspreparat på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

De redskap och ekonomiska stödåtgärder som enligt handikappservicelagen behövs för att utföra dagliga sysslor, kan sökas från kommunens socialbyrå. Ett läkarintyg ska bifogas till ansökan. Också rekommendationer från andra instanser, till exempel rehabiliterande terapeuter eller rehabiliteringsinstruktörer, kan bifogas till ansökan. Personens inkomster eller förmögenhet påverkar inte beviljandet av förmåner och tjänster enligt handikappservicelagen.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018