Behov av intressebevakning

Om det är mycket utmanande för dig att sköta din vardagsekonomi, lönar det sig att överväga intressebevakning.

Om du eller din närstående upptäcker att du inte kan sköta din ekonomi eller om du upplever att det är för belastande, kan ni ansöka om intressebevakning.

Om dina pengar går åt på några dagar och inte räcker till slutet av månaden, till exempel för inköp av mat eller läkemedel, kan det vara ett tecken på att du har problem med att sköta din ekonomi. Andra kännetecken kan vara att dina fakturor förfaller, att du ligger efter med hyrorna eller att du förlorar din lägenhet på grund av obetalda hyror. I den här typen av situationer lönar det sig att överväga intressebevakning.

Oförmåga att hantera ekonomiska angelägenheter kan bero till exempel på psykisk sjukdom, drogmissbruk, annan allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning. En socialarbetare inom hälsovården kan hjälpa till med att kartlägga behovet av intressebevakning och också hjälpa med själva ansökningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018