Intressebevakning

Du kan få hjälp med ärenden som berör dig eller din förmögenhet, från en närstående eller en intressebevakare.

Det kan uppstå situationer i livet då sjukdom eller handikapp leder till nedsatt funktionsförmåga. Om du inte klarar av att sköta vardagliga sysslor, såsom att betala räkningar eller sköta din ekonomi, kan du vara berättigad till intressebevakning. Beslut om intressebevakning fattas av magistraten eller tingsrätten.

pic Behov av intressebevakning

Om det är mycket utmanande för dig att sköta din vardagsekonomi, lönar det sig att överväga intressebevakning.

pic Ordnande av intressebevakning

Du kan söka intressebevakning själv, eller så kan en närstående eller socialarbetare göra det i stället för dig.