Service och förmåner för rehabilitering och långvarig sjukdom

Alla har rätt till en fungerande vardag oberoende av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder. Här hittar du olika förmåner och stödformer som främjar en smidigare vardag.

De flesta serviceformer och förmåner är avsedda för alla åldersgrupper, också barn. För att få service och förmåner måste du ansöka om dem. Stöden kan beviljas när det individuella behovet och de villkor som krävs enligt lagen uppfylls.

Grunderna för att få vissa former av stöd kan ändras. Därför blir du i den här guiden ofta hänvisad direkt till serviceproducentens webbplats, där du får den mest aktuella informationen.

pic Utkomst

FPA erbjuder förmåner för att trygga din utkomst i olika livssituationer, om du inte kan studera eller arbeta.

pic Stödformer och service för att bo hemma

Det hör till allas grundläggande rättigheter att kunna bo hemma trots funktionsnedsättning eller sjukdom.

pic Skattelättnader

Du kan vara berättigad till skattelättnader och andra förmåner på basis av sjukdom eller funktionsnedsättning.

pic Intressebevakning

Du kan av en närstående eller en intressebevakare få hjälp med att sköta din ekonomi eller andra ärenden som berör dig.

På annat håll i Rehabiliteringshuset

Det finns rehabiliteringstjänster för många olika slags behov. I Rehabiliteringshusets guide om rehabiliteringens olika former kan du läsa om tjänster och terapiformer som är aktuella i olika situationer.