Förmåner för barnfamiljer

​​​​FPA stöder barnfamiljer med flera olika förmåner.

​​​

Ett barn för med sig mycket nytt, och också familjens ekonomi påverkas av den nya livssituationen. FPA stöder barnfamiljer med olika förmåner. Redan före barnet föds är det bra att bekanta sig med förmånerna för föräldrar och barnfamiljer.

Ibland inträffar också oväntade saker, till exempel att barnet insjuknar. Via länkarna här nedan kommer du till FPA:s webbplats, där det finns mer information om de olika förmånerna.

pic Förmåner för barnfamiljer

Bekanta dig med FPA:s vanligaste förmåner för barnfamiljer på FPA:s webbplats.

pic Om ditt barn insjuknar

FPA stöder familjer med olika förmåner, om ett barn insjuknar. Läs mer på FPA:s webbplats.

pic Övriga situationer

Ibland sker oväntade förändringar i familjelivet. Läs mer på FPA:s webbplats om vilka typer av stöd och tjänster du kan få i olika situationer.

På annat håll i Hälsobyn

Mer information om ekonomiskt stöd för familjer när en ung person insjuknar hittar du på Psykporten (på finska)​.


Föregående sidaNästa sida

 


Uppdaterad  12.9.2018