Ersättningar för vård av sjukdom

Du kan få ersättning för kostnader för privat sjukvård från FPA. Även resor som har anknytning till sjukvård och de mediciner du ordinerats som en del av vården, kan ersättas delvis.

Du kan få sjukvårdsersättningen som direktersättning eller ansöka om den efteråt från FPA.

  • Vid direktersättning dras den andel som FPA ersätter av från fakturan genast när du betalar för tjänsten eller produkten.
  • Du kan ansöka om ersättningen efteråt via FPA:s e-tjänst eller med FPA:s blankett. Observera att du måste ansöka om ersättningen inom en utsatt tid.

Bekanta dig närmare med de enskilda FPA-förmånerna för sjukvård via länkarna här nedan.

pic Sjukvårdsersättningar

FPA ersätter kostnader för privat sjukvård till en viss del. Läs mer på FPA:s webbplats.

pic Ersättningar för resor

Du kan få ersättning från FPA för resor med anknytning till hälsovård. Läs mer på FPA:s webbplats.

pic Läkemedelsersättningar

Du kan få FPA-ersättning för medicinering som ordinerats till dig. Läs mer på FPA:s webbplats.

Du kan bekanta dig med alla FPA:s ersättningar på FPA:s webbplats.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018