Service och förmåner för olika livssituationer

Här hittar du information om service och stödformer som samhället erbjuder, samt instruktioner för hur, var och på vilka grunder du kan söka dem.

Om det skett en förändring i ditt liv, som leder till att du inte kan arbeta eller studera tillfälligt eller under en längre tid, erbjuder FPA förmåner som tryggar din utkomst.

En livsförändring kan till exempel vara att en ny familjemedlem föds eller att du drabbas av en sjukdom. Du kanske har en medfödd funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör det svårare för dig att jobba eller studera. I denna guide hittar du sociala förmåner för olika livssituationer. Också arbetslösa är berättigade till de här förmånerna.

I den här guiden presenteras också övriga stödformer för långtidssjuka och handikappade personer. De här förmånerna finns till för att stöda vardagen.

Eftersom kriterierna för vissa stödformer ofta ändras, innehåller den här guiden direkta länkar till serviceproducenternas webbplatser, där du hittar den mest aktuella informationen.

pic Ersättningar för vård av sjukdom

Du kan få ersättning för kostnader för privat sjukvård från FPA. Även resor som har anknytning till sjukvård samt mediciner, kan ersättas delvis.

pic Service och förmåner relaterade till sjukdom

Sjukdagpenning ersätter inkomstbortfall under sjukdomstiden. Du kan vid behov få hemvård som stöd för att klara vardagen.

pic Service och förmåner relaterade till rehabilitering och långvarig sjukdom

Alla har rätt till en bra och fungerande vardag. Du kan vara berättigad till olika stödformer som underlättar vardagen.

pic Förmåner för barnfamiljer

FPA stöder barnfamiljer med flera olika förmåner. Det är bra att bekanta sig med förmånerna redan före barnet föds.

pic Utkomststöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, kan du vara berättigad till utkomststöd.

Läs mer

Information om socialskydd hittar du också i Järjestöjen sosiaaliturvaopas (på finska).