Rehabiliteringsklientens mål

Rehabilitering förutsätter att du ställer upp mål som är viktiga för dig själv. På den här sidan finns tips och stöd för dig som undrar hur du ska gå till väga.

Då du börjar känna dig bättre efter en sjukdom eller skada börjar du också blicka framåt, mot sysslor och aktiviteter som känns meningsfulla. Det är alltså du själv som fattar besluten om dina egna mål. Glöm ändå inte att närstående, personer i en liknande situation som du och yrkesutbildad personal kan hjälpa dig att ställa upp mål.

Det är viktigt att du tar små steg. I början ställer många rehabiliteringsklienter upp små mål. Rehabilitering är ofta en lång och växlande process och det går inte att nå slutresultatet eller ett ambitiöst mål i en handvändning.

Målen förändras under färden

Rehabilitering är ingen rak eller enkelspårig process. Det är alltid möjligt att råka ut för motgångar. Om det händer, ska du inte ge upp, eftersom rehabiliteringen inte tar slut med dem. Då ska du bara försöka på nytt. Det är också viktigt att du inte ställer för stränga krav på dig själv.

När du börjar din rehabilitering behöver du alltså inte genast ha överblick över hela rehabiliteringsprocessen från början till slut. Det räcker med att du fäster blicken på det första steget och det första målet. Under färden kan du ställa upp nya mål och titta på dina gamla mål med färsk blick. Dina mål kan bli klarare eller förändras med tiden.

Övning: Hur ska jag uppnå mina mål?

När du ställer upp mål, är det viktigt att du tänker positivt men samtidigt realistiskt. Du kommer också att behöva tålamod, eftersom resan mot målen sker med små steg. Undersökningar visar att en negativ attityd bromsar upp utvecklingen. Därför ska du försöka tänka positivt och tro på dig själv.

Var modig. Om du vill nå dina mål måste du våga ge dig ut ur din bekvämlighetszon.

Om du vill komma närmare dina mål, tänk på de här frågorna:

Vad vill jag av mitt liv?

Tänk på dig själv om tio år. Var vill du vara? Vad vill du göra? Tillsammans med vem vill du vara där? Vad vill du att du har upplevt då? Vad kan du ge andra, när du kommit fram?

Vad vill du att ska förändras?

Jämför ditt läge i dag med din drömbild. Vad ska förändras för att det ska vara möjligt för dig att uppnå din drömbild?

Vilka hjälpmedel kräver förändringen?

Tänk nu på de hjälpmedel och redskap som du kan använda för att uppfylla din dröm? Vad behöver du (till exempel pengar, fysisk kondition, språkkunskaper, arbete eller utbildning)? Vem skulle kunna hjälpa dig? Hur är de olika hjälpmedlen kopplade till varandra?

Vad kan du göra i vardagen för att förverkliga din dröm?

Vad kan du göra på ett annat sätt i vardagen redan nu, så att du ska kunna få det som du behöver för att förverkliga din dröm? Välj några klara och tydliga saker som du kan göra varje dag för att stegvis ta dig närmare uppfyllelsen av din dröm. Sikta inte för högt utan börja med små saker. Försök ändå regelbundet ställa upp mål som kräver att du anstränger dig lite.

Hur får jag ut den största nyttan av rehabiliteringen?

Tänk på hur olika rehabiliteringstjänster (till exempel individuell rehabilitering, rehabiliteringskurser, terapier, yrkesinriktad rehabilitering och en grupp för personer som upplevt samma sak som du) kan hjälpa dig att uppnå dina mål i vardagen och föra dig närmare din långsiktiga dröm.

Finns det kunskaper och färdigheter eller åtgärder som förbättrar din funktionsförmåga och gör dina egna mål klarare? Finns det något annat stöd som hjälper dig att förverkliga ditt mål? Berätta om dina önskemål för en yrkesutbildad person.

För att du ska kunna uppnå dina mål måste du veta vilka de är. Sedan ska du börja jobba för att nå dem. Samtidigt är det viktigt att du får tillräckligt med hjälp och stöd av andra. Berätta om dina mål för andra, och försök hitta personer och instanser som kan ge dig den hjälp som du behöver. Du kan hitta hjälpen till exempel i olika rehabiliteringstjänster.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018