Rehabiliteringsklientens egen roll

Det är rehabiliteringsklienten som har huvudrollen i sin egen rehabiliteringsprocess. Du vet bäst dina egna önskemål och därför är du den bästa experten på din egen rehabilitering.

Alla rehabiliteringsklienter färdas mot målet på sitt eget sätt. Ibland är utvecklingen snabbare, ibland långsammare. Rehabilitering sker inte på ett ögonblick.

Ibland kan det kännas som om ingenting händer, men plötsligt hittar man en riktning och kommer till insikt som hjälper en att komma vidare och känna att man lyckas.

Rehabilitering är ingen självklarhet. Det kan dröja länge innan hoppet och tron på rehabiliteringen vaknar. Då kan närstående eller andra rehabiliteringsklienter som redan kommit en bit längre på vägen ge ett värdefullt stöd.

Rehabiliteringsklienten har huvudrollen och de yrkesutbildade ger stöd

Klicka på bilden om du vill göra den större

Rehabiliteringsklientens och den yrkesutbildade personalens ansvar fördelas på olika sätt under rehabiliteringsprocessen. I början av processen har personalen ofta ett stort ansvar. Ju bättre rehabiliteringsklienten mår, desto större blir hans eller hennes eget ansvar.
Källa: Koskisuu & Yrttiaho 2005, efter Lehto (2004).

Den yrkesutbildade personalen stödjer din rehabilitering. Personalen kan berätta om olika möjligheter för dig, men det är ändå du själv som bestämmer själv vilket alternativ du väljer.

Behovet av rehabilitering varierar från person till person. En kan behöva mer hjälp av yrkesutbildade personer för att ställa upp sina mål än en annan. Men rehabiliteringen kräver alltid egna insatser av dig som rehabiliteringsklient – det kan ingen annan göra åt dig.

Det kan också hända att du har kunskaper och färdigheter som du inte vet att du har. Med personalens hjälp kan du hitta nya krafter till din rehabilitering och ditt liv.

Frågor att tänka på som stöd för rehabiliteringen

  • Vad är det som ger mig hopp?
  • Vilka starka sidor och krafter har jag?
  • Vilka starka sidor och krafter har jag?
  • Vad har de kunnat lära sig av mig?
  • Hur förhåller sig människorna i min närmaste omgivning till min situation?

Till börjanNästa sida

 


 

Uppdaterad  20.9.2019