Rehabilitering för en fungerande vardag

Målet med rehabiliteringen är att göra det lättare för dig att klara dig i vardagen och på jobbet. Det finns många tjänster som hjälper dig att förbättra din funktionsförmåga.

Rehabiliteringen sker i vardagen och närmiljön tillsammans med människor som är viktiga för oss. Just i vardagen finns de platser och situationer som rehabiliteringsklienten känner bäst och som kan ge honom eller henne mer krafter.

Den som rehabiliterar sig från en sjukdom eller skada behöver många olika färdigheter för att klara sig i vardagen. I början av rehabiliteringsprocessen kan det kännas som om de här färdigheterna blivit sämre eller till och med försvunnit helt.

Vi måste kunna röra på oss och lyfta eller bära saker – det måste vi faktiskt klara av redan när vid ska gå ut med soppåsen eller när vi ska städa och diska. Det kan kräva stora ansträngningar att återställa eller förstärka dessa färdigheter, när de blivit sämre.

Det räcker inte heller med att vi kan röra på oss – vi måste också kunna mycket annat, till exempel koncentrera oss, planera åtgärder och komma ihåg olika saker. Dessutom måste vi kunna möta andra människor, våga gå ut bland dem och uttrycka oss själva för dem.

Rehabilitering utgår alltid från de färdigheter som du själv upplever att behöver förbättras eller utvecklas. Därför ska rehabiliteringen inriktas på verksamhet som är betydelsefull för dig. I sista hand handlar rehabilitering alltid om att du själv tar ett starkare grepp om ditt eget liv.

Rehabilitering är mångsidig verksamhet som hjälper dig att klara dig i vardagen:

Stöd för funktionsförmågan

  • Medicinsk rehabilitering stödjer rehabiliteringsklienten i vardagen och på jobbet.
  • Social rehabilitering förstärker klientens sociala funktionsförmåga och växelverkan.
  • Det finns också hjälpmedel som hjälper klienten att ta hand om vardagssysslorna, jobbet och studierna.

Information och stöd av personer i samma situation

  • När målet med rehabiliteringen är att klienten kan arbeta eller studera är det fråga om yrkesinriktad rehabilitering.

Information och stöd av personer i samma situation

  • Rehabiliteringskurser ordnas av hälso- och sjukvården, FPA och patientorganisationerna. På rehabiliteringskurser får du expertinformation som stödjer din rehabilitering. Du får också möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter med människor upplevt detsamma som du.
  • ​Läs mer om ämnet i Rehabiliteringshusets avsnitt om olika​ former av rehabilitering.

Föregående sidaNästa sida

Relaterat till ämnet

 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018