Rehabilitering är inlärning

Rehabilitering handlar om utveckling och lärande. Det är du som ska återhämta dig. Därför är du den enda som vet vilken förändring som är möjlig och som kan fatta beslut om den.

Rehabilitering kräver att man lär sig nya sätt att tänka och klara sig. Man ska också lära sig att ställa upp mål. Ofta måste rehabiliteringsklienten ändra på sitt liv eller åtminstone sin attityd till livet.

För att utveckla sig måste man pröva på nya sätt att handla och tänka. För att lära sig nytt behöver man också lärare, till exempel närstående, personer som upplevt detsamma som du och experter på rehabilitering. Det beror på dig själv vilken roll du ger dina lärare.

Ofta sker lärandet stegvis, genom att man funderar på sina upplevelser och gör korrigerande rörelser. Allt det här kan ske i tankarna, och då kan lärandet handla om att du ändrar på dina egna tankemönster. Lärandet kan också vara helt konkret. Kanske du måste lära dig att planera dina vardagssysslor på nytt, till exempel hur du tar dig till butiken för att handla.

Yrkesutbildade och personer som upplevt samma sak hjälper

Rehabiliteringsklienten kan lära sig på egen hand eller tillsammans med andra människor.

Yrkesutbildade personer erbjuder dig handledning, redskap och information om olika rehabiliteringsformer och om du söker dig till dem. Med hjälp av yrkesutbildade personer kan din väg bli klarare, om den varit oklar och diffus. Personer som själva gått igenom en sjukdom eller fått en skada kan i sin tur bjuda på utsikter och hopp för dig.

De lär genom sina egna erfarenheter att det finns väldigt många sätt att återhämta sig och att var och en av dem är värdefulla. Trots det kan de inte visa vilken väg just du ska ta. Personer som upplevt detsamma som du stärker i första hand tron på att det lönar sig att försöka hitta den rätta riktningen, även om det ibland kan vara svårt. De visar också att det är möjligt att lära sig nya saker trots den osäkerhet och fruktan för att misslyckas som man ofta känner i det första skedet.

Vilken roll de yrkesutbildade personer eller personer i en liknande situation som styr lärandet slutligen får beror naturligtvis också på hur du själv känner dig och uppfattar din situation. Särskilt i rehabiliteringens början eller vid motgångar kan de till och med ha en mycket viktig roll.

Med tiden blir din egen roll och eget ansvar allt större. Samtidigt minskar de yrkesutbildade personernas ansvar och roll. I det här skedet är det viktigt du upplever att du är genuint delaktig i din egen rehabilitering och att du upplever att det som meningsfullt att du rehabiliteras.

Hur har jag utvecklats under min rehabilitering?

Med hjälp av frågorna nedan kan du ta reda på vad du lärt dig under din rehabilitering.

Sätten att klara mig

  • Vilka nya sätt att klara mig har jag hittat i vardagen, i studierna eller på jobbet?
  • Hur har jag lärt mig dem?
  • Vilka styrkor och kraftresurser har jag?
  • Vad har jag lärt mig av andra människor?

Mina egna mål

  • Har mina mål förändrats under rehabiliteringens gång?
  • Vad har hjälpt mig att nå mina mål? Vad har bromsat upp mig?

Min nya livssituation

  • Vad har förändrats i mitt liv? Vad är oförändrat?
  • Vad har sjukdomen eller skadan lärt mig?
  • Vilka nya saker har jag fått i mitt liv genom den nya situationen?

Föregående sidaTill början

 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018