Motivation och vilja

Den som vill arbeta för att förbättra sin hälsa behöver en stark vilja. På den här sidan finns tips för dig som undrar hur du kan göra din egen motivation starkare.

En sjukdom eller skada kan vara en mycket ansträngande upplevelse och det kan till en början kännas mycket svårt att återhämta sig från den. I början kan det till och med kännas helt omöjligt att tänka på framtiden.

Men det är viktigt att du börjar hoppas och hittar viljan att bli bättre i något skede. Det är också viktigt att du blir intresserad av att ta reda på vilka saker du kan göra med hjälp av rehabiliteringen. Du måste orka tro på att en förändring är möjlig och att livet fortsätter.

Hopp, vilja och tro kan du endast hitta i dig själv. För att göra det ska du tänka på ditt nuvarande liv och på vad du vill uppnå. Ofta går det bäst att utveckla och upprätthålla sin motivation när du är omgiven av människor som tror på att du kan återhämta dig.

När det gäller att väcka hoppet på förändring är det viktigt att få höra andra människor berätta om sina upplevelser, när de gått genom samma saker som du. Genom deras berättelser kan du också se dina egna möjligheter att få ett gott liv som sjukdomen eller skadan begränsar så lite som möjligt.

En sjukdom eller en skada definierar inte dig som människa. Det finns så mycket annat i livet.

Vad består motivation av?

Positiva känslor

När man arbetar för att nå ett mål är det viktigt att få positiva känsloupplevelser. Hopp, glädje över att lyckas och stolthet över milstolpar som du passerat är exempel på känslor som ger krafter att jobba vidare.

Inre motivation

Inre motivation är aktiviteter som känns belönande och som väcker positiva känslor oberoende av vår omgivning. Om personen själv känner att hans eller hennes funktionsförmåga har förändrats och att han eller hon behöver bli bättre, är rehabiliteringen ofta motiverande i sig själv. Då uppmuntrar till och med små framsteg personen att jobba vidare.

Yttre motivation

Yttre motivation bygger på respons och belöningar som kommer från vår omgivning. Aktiviteter som ger yttre motivation ger välbehag endast indirekt, beroende på händelser i omgivningen. Till exempel beröm av en närstående eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller bättre resultat i uppföljningsmätningar kan ge uppmuntran även om personen av någon anledning råkar ha en svagare inre motivation.

Motivationen varierar

Motivationen varierar från dag till dag. Ibland har man en stark inre drivkraft, och det är hur lätt som helst att följa alla planer. Ibland lyckas just ingenting och det kan kännas svårt att komma ihåg varför det lönar sig att försöka fortsätta över huvudtaget.

Hur kan man förstärka sin motivation?

Du kan försöka påverka din motivation till exempel på följande sätt:

Ge dig själv tid

Särskilt i början av rehabiliteringen kan det vara svårt att tänka längre än den här dagen. Därför ska du inte ställa för stränga krav på dig själv utan börja med små steg.

Ställ in ditt sikte på förändring

Ställ in dig på att förändra ditt liv stegvis även om dina tankar, dina känslor och ditt fysiska tillstånd skulle sätta sig på tvären. Det är viktigt att du vilar dig tillräckligt, men det lönar sig inte att ge efter för känslan att du behöver vila dig hela tiden. Aktivera dig med hjälp av meningsfulla sysslor.

Kom ihåg dina grundläggande behov

Sover du tillräckligt? Får du tillräckligt med frisk luft? Hur äter du? Har du meningsfulla aktiviteter som motvikt till ditt målinriktade och disciplinerade arbete? Om det känns svårt för dig att uträtta dina dagliga sysslor, gör upp en daglig tidtabell för dig själv.

Gestalta dina mål

Vad försöker du uppnå och varför? Påminn dig själv om ditt mål och om de steg som för dig närmare målet. När din motivation är svagare lönar det sig att fokusera på mindre delmål som inte ligger så långt borta i framtiden. Det är bra att minnas att du blir lite bättre varje dag och att det är alldeles tillräckligt just nu.

Förbind dig målmedvetet

När du förbinder dig starkt vid ditt mål och arbetar målmedvetet, blir det lättare för dig att nå målet. Tänk på det goda som dina ansträngningar ger och på det som händer om du slutar försöka. Tro på din egen förmåga och beslut dig för att förbinda dig.

Minns dina tidigare prestationer

Gör anteckningar om din utveckling och titta regelbundet på anteckningarna för att se hur du utvecklats. Skriv särskilt om dina framsteg. I svåra stunder är det uppiggande att påminna sig själv om hur man tagit sig hit och vad man redan klarat.

Fundera på innehållet av dina egna tankar

De tankar som rör sig i ditt huvud har betydelse, särskilt när du arbetar för att nå ett långsiktigt mål. Glöm alla ogrundade negativa tankar av typen "det lönar sig inte ens att försöka, det lyckas ändå inte". Negativa tankar tär på dina krafter och gör din motivation svagare. Försök hitta någonting positivt också i dina motgångar. Optimism ger energi.

Sök uppmuntrande sällskap

Besök miljöer som har en positiv atmosfär och där man tror på dig. Andra människor kan ge styrka när den egna tron börjar svika. Andra kan ge inspirerande nya tankar och infallsvinklar som gör att du orkar bättre igen.

Tänk på ditt eget ansvar för din framgång

Ibland måste man också göra tråkiga saker för att komma framåt, saker som andra inte kan göra i stället för dig. Belöna och beröm dig själv alltid när du slutfört någonting som inte är särskilt trevligt.

Be om hjälp när du behöver det

Om du kör helt fast och inte får någon hjälp av tipsen ovan, berätta om det för någon. Då kan en familjemedlem, en vän eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan hjälpa dig framåt.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018