Så här sker rehabiliteringen

Vem som helst av oss kan behöva rehabilitering. Vid rehabilitering är det alltid klienten som står i centrum. Det är viktigt att klienten tar en aktiv roll i sin rehabiliteringsprocess.

Vem är rehabiliteringsklient?

Rehabiliteringsklienter är alla som behöver förbättra eller upprätthålla sin funktionsförmåga. Målet med rehabiliteringen är att de kan utföra sina sysslor i vardagen på det sätt som de själva vill.

Vad är rehabilitering?

Rehabilitering är åtgärder som hjälper rehabiliteringsklienten uträtta sysslor i sin vardag och livsmiljö så självständigt som möjligt på det sätt som de själva vill. Rehabilitering kan bestå av tjänster eller handledning som ges av yrkesutbildade personer tillsammans med rehabiliteringsklienten.

Hur sker rehabiliteringen?

Rehabilitering är en planmässig process där rehabiliteringsklienten har huvudrollen. En del av rehabiliteringen består av rehabiliteringsåtgärder som utförs under en viss begränsad tidsperiod. Det är alltid ovant att börja en rehabiliteringsprocess. I början kan det kännas för dig som rehabiliteringsklient som om din funktionsförmåga blivit sämre, eller till och med att den försvunnit helt, men när du kommit en bit på vägen blir din funktionsförmåga bättre. Då kan du också göra allt mer själv för att förbättra din funktionsförmåga.


pic Rehabiliteringsklientens egen roll

Det är rehabiliteringsklienten som har huvudrollen i rehabiliteringsprocessen. Den yrkesutbildade personalens uppgift är att ge stöd. Läs mer om samarbetet mellan de två parterna.

pic Rehabilitering för en fungerande vardag

Målet med rehabilitering är att förbättra rehabiliteringsklientens funktionsförmåga på jobbet och i vardagen. Läs mer om tjänster som hjälper med detta.

pic Rehabiliteringsklientens mål

Rehabilitering kräver att rehabiliteringsklienten ställer upp egna mål för sig själv. Här hittar du en tankeövning som hjälper dig att göra det.

pic Motivation och vilja

Motivation är rehabiliteringsklientens bästa vän. Läs mer om hur du kan få en starkare motivation.

pic Rehabilitering är inlärning

Rehabiliteringsklienten behöver inspiration och uppmuntran för att kunna utvecklas och lära sig. Läs mer om hur du kan hitta stöd för din inlärning.

Samarbete

Det här avsnittet har utarbetats i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering.


Uppdaterad