Social- och hälsovården

Den yrkesutbildade personalen inom social- och hälsovården ger stöd och handledning under rehabiliteringen, så att rehabiliteringsklienten småningom lär sig att klara sig allt bättre i vardagen på egen hand.

I samband med rehabilitering ges i allmänhet också tjänster inom social- och hälsovården. Yrkesutbildad personal har ofta en viktig roll i rehabiliteringens första skede, medan rehabiliteringsklientens eget ansvar ökar i processens senare skeden.

Den yrkesutbildade personalen ger rehabiliteringsklienten handledning som främjar rehabiliteringsprocessen. Personalen hjälper också klienten att välja mellan olika rehabiliteringstjänster och terapiformer. Många av FPA:s rehabiliteringar kräver en rehabiliteringsplan. Även den utarbetas inom hälso- och sjukvården, tillsammans med rehabiliteringsklientens vårdande läkare.

Till en början kan träffar och terapibesök ske med mycket korta mellanrum, och det kan kännas som rehabiliteringen endast består av åtgärder som genomförs tillsammans med yrkesutbildade personer. Trots det sker största delen av rehabiliteringsprocessen utanför den egentliga terapin, i rehabiliteringsklientens vardag.​

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017