Natur och fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter och intressen som är viktiga för rehabiliteringsklienten är den bästa möjliga rehabiliteringen. Aktiviteterna kan hjälpa personen att uppnå sina mål och ge ökade krafter till rehabiliteringsprocessen.

Alla fritidsaktiviteter som inte äventyrar din rehabilitering är bra. Natur, musik och kultur piggar upp och ökar ditt psykiska välbefinnande. Husdjur och naturen har en positiv inverkan på sinnesstämningen och till och med på kroppens hormonverksamhet. Det minskar bland annat stressen. Motion och idrott förbättrar inte bara din fysiska kondition utan även ditt psykiska välmående.

Om dina fritidsaktiviteter hjälper dig att nå dina mål, kan det hända att särskild rehabilitering inte behövs, eller så kan behovet av rehabilitering vara mindre.

Ibland kan det hända att man inte kan återvända till de fritidsaktiviteter som man hade före sjukdomen eller skadan. Det finns ändå olika sätt och hjälpmedel som hjälper dig att ägna dig åt aktiviteter som är viktiga för dig. Om det blivit svårare för dig att röra dig utomhus, kan du tillfälligt använda käpp eller rullstol när du ska till exempel gå på teater. Om det är för svårt att slutföra en syssla på en gång, kan du utföra den i små steg och be om att få hjälp med något av sysslans moment.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017