FPA

Det lönar sig att ta del av FPA:s tjänster. FPA producerar och finansierar många olika rehabiliteringstjänster i Finland.

Många rehabiliteringsklienter tar del av Folkpensionsanstaltens (FPA:s) tjänster i något skede av sin rehabiliteringsprocess. FPA ordnar och finansierar rehabilitering och kan trygga rehabiliteringsklientens utkomst under rehabiliteringsprocessen.

FPA konkurrensutsätter serviceproducenter inom rehabilitering. FPA definierar också standarder för olika helheter av rehabilitering, och serviceleverantörerna ska iaktta de här standarderna när de planerar och ger rehabilitering. Information om FPA:s serviceproducenter, standarder och rehabiliteringskurser finns på FPA:s webbplats.

FPA ger råd om hur man ansöker om olika förmåner och söker sig till rehabilitering. Det lönar sig att ta del av FPA:s tjänster och vid behov fråga FPA om råd.

Rehabiliteringsklienten eller en anhörig till rehabiliteringsklienten kan få hjälp av FPA till exempel i fråga om:

  • ersättning av läkemedelskostnader.
  • utkomsten under sjukdomstiden.
  • resekostnader som gäller tjänster inom hälso- och sjukvården.
  • kostnader för rehabiliterings- och anpassningskurser.
  • erhållande av rehabilitering.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017