Familj och vänner

Ett fungerande socialt nätverk hjälper rehabiliteringsklienten att orka. Familj och vänner kan vara en viktig kraft som bär rehabiliteringsklienten i vardagen.

Familj och vänner är ofta en viktig del av rehabiliteringsklientens vardag. De kan ge uppmuntran, hjälpa i olika situationer i vardagen och vara medvandrare. Viktigast är att de är närvarande i rehabiliteringsklientens vardag på samma sätt som innan behovet av rehabilitering uppstod.

Ibland är hjälpen av närstående och anhöriga helt oersättlig. Det är bra om de följer med rehabiliteringsklienten till olika yrkesutbildade personers mottagningar, och de ska också fråga om råd hur de bäst kan stödja rehabiliteringsklienten.

Även de närstående behöver stöd

En överraskande sjukdom eller skada påverkar ofta alla i rehabiliteringsklientens livsmiljö, även de anhöriga. När rehabiliteringsklienten går genom de livsförändringar som sker under rehabiliteringen, bearbetar också de närstående dessa förändringar.

Det är inte alltid lätt att acceptera de här förändringarna och även de närstående kan behöva stöd i den här processen. Hälso- och sjukvården och olika föreningar kan ha lämpliga stödformer för anhöriga och närstående.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017