Föreningar och organisationer

Organisationer och föreningar erbjuder information, tjänster och stöd av personer i en liknande ställning. Det är bra att ta reda på om det finns aktiv föreningsverksamhet som är inriktad på rehabiliteringsklientens sjukdom eller skada.

Patientföreningar och -organisationer arbetar aktivt för att driva olika patientgruppers ärenden och intressen. De producerar ofta till exempel följande tjänster:

  • Aktuellt och faktakontrollerat material om patientens sjukdom eller skada.
  • Informationsdagar om frågor som gäller sjukdomen eller skadan.
  • Anpassningsträning till den nya livssituationen.
  • Rehabilitering.
  • Hjälp med att hitta stöd av personer som upplevt detsamma som rehabiliteringsklienten.

Även många andra föreningar och organisationer producerar tjänster som anknyter till rehabilitering, till exempel inom förebyggande av arbetslöshet och utslagning.

Det är bra att ta reda på om det finns en aktiv patientförening eller -organisation som är inriktad på rehabiliteringsklientens egen sjukdom eller skada. Information om lämpliga föreningar och organisationer ger SOSTE rf, som är en nationell takorganisation för organisationer inom social- och hälsovårdssektorn.

Du kan överväga att gå med i föreningsverksamhet även om du inte behöver stöd själv. Du kan delta i verksamheten genom att dela med dig av dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter av rehabiliteringsprocessen. De kan vara mycket värdefulla för andra rehabiliteringsklienter.

Föreningar erbjuder ofta stöd av personer i liknande situation också för rehabiliteringsklientens närstående.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017