Rehabiliteringsklientens stödnätverk

Rehabiliteringsprocessen kan medföra stora förändringar i livet, och den kan också vara mycket ansträngande för rehabiliteringsklienten. Det är viktigt att rehabiliteringsklienten använder metoder och nätverk som lämpar sig just för honom eller henne. I det här avsnittet finns information om dem.

Olika människor upplever rehabiliteringsprocessen på olika sätt. För någon är processen en naturlig del av livet medan andra upplever den som jobbig.

Människor använder sig av olika sätt för att klara sig. En del får krafter från sitt sociala nätverk medan andra ägnar sig åt sina fritidsintressen för att orka vidare. Rehabiliteringsklienten kan också få stöd av yrkesutbildade personer inom rehabilitering eller från de nätverk av människor i liknande ställning som kan hittas via föreningarna.

Många aktiviteter och händelser i vardagen kan vara den bästa möjliga rehabiliteringen eftersom de kan ha en positiv inverkan just på de faktorer som ursprungligen orsakat behovet av rehabilitering. Till exempel ett fritidsintresse eller ett vänskapsförhållande kan berika rehabiliteringsklientens liv och ge honom eller henne krafter.

pic Familj och vänner

Familj och vänner kan vara en viktig kraft som bär rehabiliteringsklienten i vardagen.

pic Föreningar och organisationer

Organisationer och föreningar erbjuder information, tjänster och stöd av personer i en liknande ställning.

pic FPA

FPA producerar och finansierar många olika rehabiliteringstjänster i Finland.

pic Social- och hälsovården

I samband med rehabilitering ges i allmänhet också tjänster inom social- och hälsovården.

pic Natur och fritidsaktiviteter

Aktiviteter och intressen som är meningsfulla för rehabiliteringsklienten är den bästa rehabiliteringen.