Vad är rehabilitering?

Rehabiliteringen kan bli aktuell för vem som helst av oss som har behov av att öka eller upprätthålla funktionsförmågan. Rehabiliteringsklienten har alltid en central och aktiv roll i rehabiliteringen.

Detta avsnitt har gjorts i samarbete med