Uppgörande av rehabiliteringsplanen

Rehabiliteringsplanen styr genomförandet av rehabiliteringen under rehabiliteringsperioden.

Bedömningen av ditt rehabiliteringsbehov och dina egna mål ligger till grund för rehabiliteringsplan en som du gör tillsammans med personalen . Berätta för personalen i planeringsskedet om dina önskemål så att planen blir en fungerande del av din vardag.

Rehabiliteringsplanen ska vara konkret och praktisk. I den antecknas bland annat metoderna för att uppnå dina mål, rehabiliteringsperiodens längd samt de yrkesutbildade personer som deltar i din rehabilitering. Planen kan ändras vid behov.

Läs mer om rehabiliteringsplanen:

planer; mål; rehabiliteringsbehov; rehabiliteringsplan; rehabilitering; plan; återhämtning

Kyllä

Uppdaterad  6.2.2023