Rehabiliteringsprocessen

Rehabiliteringen framskrider individuellt och var och ens resa mot det egna målet är olika. Du kan utnyttja dina styrkor, resurser och intressen.

Rehabiliteringen är individuell, men den framskrider i allmänhet stegvis från en identifiering av ändringsbehovet till en bedömning i slutet av rehabiliteringsperioden.

Detta avsnitt har ursprungligen producerats i samarbete med GeroMetro-nätverket och redigerats av Rehabiliteringshuset.