Rehabilitering som främjar funktionsförmågan

Rehabilitering som främjar funktionsförmågan innebär i allmänhet rehabilitering inom hälso- och sjukvården som stöder personens möjligheter att klara sig i vardagen och i arbetet.

Rehabilitering som främjar funktionsförmågan kallas också medicinsk rehabilitering. Målet med den är att återställa och upprätthålla personens arbets- och funktionsförmåga genom förebyggande åtgärder eller i anslutning till vården.

Medicinsk rehabilitering ges till personer i alla åldrar som har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada.

Rehabilitering som främjar funktionsförmågan kan omfatta till exempel

  • olika terapiformer
  • hjälpmedelsservice
  • rehabiliteringshandledning
  • anpassningsträning.

Tjänsterna ordnas i regel av kommunerna, men även FPA och försäkringsbolag ordnar medicinsk rehabilitering i vissa situationer.

Läs mer om medicinsk rehabilitering:

terapi; funktionsförmåga; stöd för funktionsförmågan; rehabiliteringsplan; skada; rehabilitering; långtidssjukdom; rehabiliteringshandledning; anpassningsträning; återhämtning; hjälpmedel

Kyllä

Uppdaterad  6.2.2023