Inledning - Rehabiliteringens delområden

Rehabilitering indelas traditionellt i fyra delområden: yrkesinriktad rehabilitering, fostrande rehabilitering, social rehabilitering och rehabilitering som främjar funktionsförmågan.

De olika delområdena inom rehabiliteringen har delvis samma mål, tjänster och metoder för att stöda funktionsförmågan. I rehabiliteringen förenas ofta flera delområden enligt rehabiliteringsklientens individuella behov.

yrkesinriktad; social; fostrande; funktionsförmåga; rehabilitering; återhämtning

Kyllä

Uppdaterad  6.2.2023