Inledning - Rehabilitering för olika behov

Rehabilitering kan bli aktuellt i olika skeden av livet om till exempel sjukdom eller  olycksfall försämrar förmågan att klara sig hemma, i arbetet eller i studierna.

Beroende på det individuella rehabiliteringsbehovet och situationen erbjuds olika rehabiliteringstjänster.

Sjukdom; att klara sig; rehabiliteringsbehov; rehabiliteringstjänst; olycksfall; rehabilitering; återhämtning

Kyllä

Uppdaterad  31.1.2023