Talterapi för neurologiska patienter

Många neurologiska problem orsakar tal- och sväljsvårigheter.

Neurologiska sjukdomar är störningar i hjärncirkulationen, hjärntrauma, hjärntumörer och neurologiska sjukdomar som MS, MG, ALS och Parkinsons sjukdom. Ibland kan tal- och sväljsvårigheter vara det första tecknet på en hjärntumör eller en progressiv neurologisk sjukdom.

En neurologisk sjukdom eller skada kan orsaka följande störningar i patientens förmåga att kommunicera:

  • talmotoriska störningar (dysartri)
  • språkliga störningar (afasi)
  • störningar i röstkvaliteten (dysfoni)
  • sväljsvårigheter (dysfagi)

Patienten får en remiss till talterapeuten av den vårdande läkaren.

Talterapeutens uppgift är att bedöma vilken störning sjukdomen medför och hur svår störningen är. Talterapeuten ska också ta fram en plan för rehabiliteringen.

Om patienten behöver talterapi, inleds terapin medan patienten är intagen på vårdavdelning. Valet av ställe för fortsatt vård görs på basen av rehabiliteringsbehovet. Talterapi kan också ges polikliniskt, dvs. på talterapeutens mottagning.

Rehabiliteringens metoder och mål bestäms utgående från de störningar som patienten lider av. En neurologisk patient vårdas ofta av yrkesutbildade personer inom många olika specialiteter. Rehabiliteringens innehåll och betoningar varierar efter patientens individuella behov.


Föregående sida

  

Uppdaterad  6.9.2017