Neuropsykologi

Neuropsykologisk rehabilitering behövs ofta när en klient haft en hjärnsjukdom eller fått en hjärnskada vid en olycka och har svårt att behandla information, reglera sitt beteende eller kontrollera sina känslor.

En neuropsykolog undersöker, handleder och rehabiliterar människor som har svårt att behandla information, reglera sitt beteende eller kontrollera sina känslor.

Neuropsykologisk rehabilitering kan ge hjälp till exempel vid störningar i följande funktioner:

  • reglering av uppmärksamheten
  • minne och inlärning
  • exekutiva funktioner: initiativförmåga, planering, organisering och utvärdering av den egna verksamheten
  • tal och språk
  • läsning, skrivning och räkning
  • visuell observation
  • reglering av beteende och känslor
  • social växelverkan.

Neuropsykologisk rehabilitering kräver alltid en bedömning av funktionsförmågan och en rekommendation om rehabilitering av en neuropsykolog. Klientens behov av rehabilitering och de individuella målen och metoderna för rehabiliteringen bestäms utifrån de neuropsykologiska symtomens art och svårighetsgrad. Även sjukdomens eller skadans karaktär och rehabiliteringsklientens livssituation påverkar besluten.

Den neuropsykologiska rehabiliteringen kan bestå av kortvarig handledning eller av längre rehabiliteringsperioder.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  18.9.2018