Fysioterapi

Fysioterapi kan göra det lättare för rehabiliteringsklienten att röra på sig, klara sig självständigt i sin egen miljö och ägna sig åt sina intressen.

Fysioterapi har ett vidsträckt verksamhetsområde som kan omfatta till exempel handledning och rådgivning som främjar hälsan och funktionsförmågan, planmässig och handledd fysisk träning, manuell och fysikalisk terapi. I tjänsterna ingår också handledning och rådgivning om hjälpmedel.

Fysioterapi är en del av det offentliga och privata servicesystemet. Fysioterapi ges ofta i anslutning till rehabilitering av funktionsförmågan som en del av social- och hälsovården. Fysioterapi får ges av en fysioterapeut som har examen som fysioterapeut eller specialfysioterapeut.

Fysioterapi lindrar många symtom

Fysioterapi bygger på fysioterapivetenskapen. De olika fysioterapeutiska metoderna och deras lämplighet för behandling av olika symtom, skador och sjukdomar undersöks och utvecklas hela tiden. Fysioterapi har konstaterats hjälpa vid behandlingen av många olika sjukdomar.

Det kanske bäst kända området för fysioterapeutisk rehabilitering är sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen. Fysioterapi hjälper också bland annat i symtom i hjärt- och blodcirkulationsorganen och andningen samt vid neurologiska sjukdomar och psykiska sjukdomar.

Läs mer i Rehalibiliteringshuset

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017