Ergoterapi

Ergoterapi kan hjälpa när en sjukdom, en skada eller till exempel sociala svårigheter begränsar människans förmåga att utföra nödvändiga sysslor i vardagen, eller när de förhindrar människan från att ägna sig åt aktiviteter som är meningsfulla.

​​​

Ergoterapi ges klienter i olika åldrar och i varierande livssituationer. Ergoterapi består av aktiviteter, råd och handledning.

Ergoterapi ges för att förbättra klientens förmåga att självständigt ägna sig åt aktiviteter som är viktiga för honom eller henne. Vid ergoterapi söker man efter metoder med hjälp av vilka klienten kan bättre ta hand om sig, utföra vardagssysslor och njuta av fritiden. Metoderna kan gälla klientens egen verksamhet och hans eller hennes omgivning.

Ergoterapi inleds genom att bedöma klientens funktionsförmåga eller arbetsförmåga. Bedömningen görs med hjälp av intervjuer samt genom att observera klientens verksamhet och utföra tester. Därefter utarbetas en plan för terapins mål och innehåll tillsammans med klienten. Även klientens anhöriga kan delta i planeringen.

Vid ergoterapi lär sig klienten kunskaper och färdigheter som behövs i vardagen. Vid ergoterapi kan man också bedöma klientens behov av hjälpmedel, tillverka hjälpmedel för klienten och t.ex. planera en renovering av klientens bostad så att den lämpar sig för hans eller hennes behov. Bland annat patientens ålder, livssituation och intressen påverkar terapins innehåll.

Ergoterapi bygger på vetenskapen om verksamhet. Vid ergoterapi är det centralt att ergoterapeuten och klienten samarbetar och att aktiviteter används terapeutiskt.


Föregående sidaTill början

 


 

Kyllä

Uppdaterad  18.9.2018