Rehabiliteringstjänster och terapiformer

Rehabiliteringsklienten erbjuds rehabiliteringstjänster och terapiformer av olika slag. Klienten kan behöva en eller flera av dem i rehabiliteringens olika skeden. Om rehabiliteringen sker självständigt i rehabiliteringsklientens vardag och egen miljö, kan det hända att han eller hon inte behöver tjänsterna.

Det beror på rehabiliteringsklientens situation, mål och resurser vilken terapi eller rehabiliteringstjänst som är bäst för honom eller henne.

I det här avsnittet presenteras olika former av rehabiliteringstjänster och terapier. Arbetet med att bygga upp avsnittet pågår fortfarande och fler presentationer av olika serviceformer kommer att läggas till.

pic Fysioterapi

Fysioterapi kan hjälpa när det gäller att göra det lättare för rehabiliteringsklienten att röra på sig och att förbättra personens förmåga att klara sig på egen hand.

pic Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledning är verksamhet som stödjer personer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning och deras närstående.

pic Neuropsykologi

Målet med neuropsykologisk rehabilitering är att göra det lättare för rehabiliteringsklienten att behandla information och reglera sitt beteende efter en hjärnsjukdom eller -skada.

pic Talterapi

Målet med talterapi är att stödja rehabiliteringsklientens funktions- och kommunikationsförmåga i hans eller hennes livsmiljö.

pic Socialt arbete

Om du eller din närstående insjuknar förändras vardagen. Då kan du få stöd av en socialarbetare inom hälsovården.

pic Ergoterapi

Ergoterapi har som mål att främja rehabiliteringsklientens förmåga att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter.