Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering ges i allmänhet för att hjälpa rehabiliteringsklienten att hitta arbete och för upprätthålla arbetsförmågan.

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att rehabiliteringsklienten bevarar sin arbetsförmåga och kan återvända till sitt arbete eller hitta sysselsättning.

Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för personer i arbetsför ålder. För att kunna ansöka om yrkesinriktad rehabilitering måste rehabiliteringsklienten har en rehabiliteringsplan, som den vårdande läkaren utarbetar tillsammans med rehabiliteringsklienten.

Många rehabiliteringsklienter är redan i arbetslivet, och då är det företagshälsovården som samordnar deras yrkesinriktade rehabilitering. Rehabiliteringen genomförs i samarbete av många olika instanser.

FPA

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för långtidssjuka personer och personer med nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada. FPA ordnar också rehabilitering enligt behovsprövning. FPA ordnar dessutom medicinsk rehabilitering för olika sjukdomsgrupper och Kiila-rehabilitering, som avser att upprätthålla klienternas arbetsförmåga.

Olycksfalls- och trafikförsäkringsbolagen

Olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag ersätter yrkesinriktad rehabilitering utifrån försäkringslagen. Det förutsätter att behovet av rehabilitering uppkommit till följd av olycksfall i arbetet, yrkessjukdom eller trafikolycka.

Arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalterna ordnar yrkesinriktad rehabilitering för personer som hotas av arbetsoförmåga. Rehabiliteringen kan bestå till exempel av arbetsprövning, arbetsträning, läroavtalsutbildning eller yrkesinriktad omskolning.

Arbets- och näringsbyråerna

Arbets- och näringsbyrån ordnar bland annat arbets- och utbildningsprövning samt arbetsträning för personer som har en begränsad arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Arbets- och näringsbyrån kan också bevilja stöd så att det blir möjligt för arbetsgivaren att göra specialarrangemang på arbetsplatsen.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  23.8.2018