Social rehabilitering

Social rehabilitering ges till personer som är utslagna eller som riskerar att bli det. Målet är att hjälpa dem att klara sig självständigt i sitt eget liv och i samhället.

Målet med social rehabilitering är att förbättra rehabiliteringsklientens sociala funktionsförmåga så att hon eller han klarar sig på egen hand i vardagen och i sin egen miljö.

Rehabiliteringen riktas till personer som behöver hjälp av sociala orsaker eller som riskerar att bli utslagna.

Rehabiliteringsbehovet kan orsakas av sjukdom eller skada, men också till exempel av långtidsarbetslöshet, missbruk eller brottslighet. Kommunen ska planera och genomföra den sociala rehabiliteringen i samarbete med hälso- och sjukvården, arbets- och näringsväsendet, undervisningsväsendet och andra instanser.

Tjänster för social rehabilitering ges ofta av organisationer och sammanslutningar med stöd av projektfinansiering.

Föregående sidaTill början

 

Kyllä

Uppdaterad  20.10.2017