Rehabilitering som främjar funktionsförmågan

Rehabilitering som främjar funktionsförmågan ges för att förbättra rehabiliteringsklientens förmåga att klara sig på egen hand. Den ges i allmänhet inom hälso- och sjukvården, ofta i form av terapier av olika slag.

​Rehabilitering som främjar funktionsförmågan kallas också medicinsk rehabilitering. Målet med den är att återställa och upprätthålla personens arbets- och funktionsförmåga redan innan det uppkommer ett behov av vård, dvs. genom förebyggande åtgärder. Rehabilitering av det här slaget ges också efter olika behandlingar och medicinska ingrepp.

Medicinsk rehabilitering ges till personer i alla åldrar som har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada.

Rehabiliteringen som främjar funktionsförmågan kan bestå av olika former av terapi, till exempel av fysioterapi, ergoterapi eller talterapi. Tjänsterna ordnas i regel av kommunerna, men även FPA och försäkringsbolag ordnar medicinsk rehabilitering i vissa situationer.

FPA

FPA ordnar krävande medicinsk rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning. FPA ordnar också medicinsk rehabilitering i form av så kallad rehabilitering enligt behovsprövning och i form av anpassnings- och rehabiliteringskurser, som är avsedda för olika sjukdomsgrupper. I FPA:s utbud finns också rehabiliterande psykoterapi.

Rehabilitering (FPA)

Kommunerna

Den kommunala hälso- och sjukvården, dvs. hälsovårdscentralerna och sjukhusen, ordnar medicinsk rehabilitering som en del av sjukvården.

I den medicinska rehabiliteringen som kommunen ordnar ingår bl.a.

  • rehabiliteringsrådgivning
  • utredning av rehabiliteringsbehovet,
  • rehabiliteringsperioder,
  • hjälpmedelstjänster och
  • rehabiliteringsinstruktion.

Hälso- och sjukvården samarbetar med arbets- och näringsbyrån, socialvården, FPA och försäkringsbolagen.

Försäkringsbolagen

Försäkringsanstalterna ersätter medicinsk rehabilitering för personer som skadats i olyckor eller trafikolyckor och för personer som har en yrkessjukdom. Det är rehabiliteringsklientens hemkommun som har ansvaret för att ordna den medicinska rehabiliteringen

Rehabilitering som främjar funktionsförmågan (Försäkringsbranschens Rehabilitering FBR r.f.)


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018