Fostrande rehabilitering

Fostrande rehabilitering består i allmänhet av fostran och utbildning som ges till personer med funktionsnedsättning. I tjänsterna ingår också specialarrangemang, stödåtgärder och hjälpmedel av olika slag.

Syftet med fostrande rehabilitering är att stödja människans utveckling samt att hjälpa henne att utveckla sig som individ och klara sig självständigt. Målet kan vara att förbättra personens fysiska funktionsförmåga, psykiska självständighet, realistiska självbild, interaktiva färdigheter och medborgarfärdigheter.

Fostrande rehabilitering ges i första hand till barn och unga som har nedsatt funktionsförmåga eller en kronisk sjukdom, eller till barn och unga som riskerar att bli utslagna. Tjänster kan dock också ges till vuxna.

Fostrande rehabilitering ges i huvudsak av kommuner och specialläroanstalter. Även olika organisationer och föreningar erbjuder tjänster på detta område.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017