Vid sjukdom

Om en sjukdom försämrar dina möjligheter att klara dig i vardagen kan du ha rätt att få rehabilitering som främjar funktionsförmågan. Då kan du till exempel få ta del i en kurs som hjälper dig att upprätthålla din fysiska och psykiska kondition.

Om det blir svårare för en person att klara sig på egen hand på grund av sjukdom, kan personen ha rätt att ansöka till exempel om rehabilitering enligt behovsprövning eller krävande medicinsk rehabilitering, eller att söka sig till en rehabiliterings- eller anpassningskurs.

Det är i huvudsak hälso- och sjukvården och FPA som ordnar rehabilitering som främjar funktionsförmågan till följd av sjukdom.

Rehabilitering enligt behovsprövning

Rehabilitering enligt behovsprövning ordnas av FPA. Den är riktad främst till personer i arbetsför ålder. Målet med rehabiliteringen är att stödja rehabiliteringsklientens arbets- och funktionsförmåga.

Tjänsterna för rehabilitering enligt behovsprövning omfattar rehabiliterings- och anpassningskurser, yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, neuropsykologisk rehabilitering, multiprofessionell individuell rehabilitering samt OPI-kurser för unga som studerar för en yrkesexamen.

Du kan ansöka om rehabilitering genom att fylla i en ansökan. Du behöver dessutom ett läkarintyg med rekommendation om rehabilitering. Intyg ska lämnas in tillsammans med ansökan.

Rehabilitering enligt prövning (FPA)

Rehabiliterings- och anpassningskurser

Patientorganisationer ordnar anpassningskurser och familjekurser för klienter i olika sjukdoms- och målgrupper. På anpassningskurserna kan du andra som har samma sjukdom och få stöd för att klara dig i vardagen. På familjekurserna ges stöd till familjernas vardag efter familjernas varierande livsskeden och behov.

Målet med FPA:s anpassnings- och rehabiliteringskurser är att förbättra eller upprätthålla deltagarnas fysiska, psykiska och sociala arbets- och funktionsförmåga. Kurserna hjälper deltagarna bland annat att sköta om sin kondition själva.

Rehabiliterings- och anpassningskurserna kan ske på en institution, men de kan också vara av en öppenvårdskaraktär. Kursernas längd och innehåll varierar beroende på sjukdoms- och målgruppens behov.

Kurserna kan bestå av en enda period eller av flera delar. De kan vara riksomfattande eller regionala.

Krävande medicinsk rehabilitering

Krävande medicinsk rehabilitering, som tidigare kallades medicinsk rehabilitering för gravt handikappade, går ut på att FPA ordnar rehabilitering och betalar ersättningar för kostnader av sådan rehabilitering. Målet med denna form av rehabilitering är att trygga eller förbättra rehabiliteringsklientens arbets- och funktionsförmåga.

FPA:s krävande medicinska rehabilitering är avsedd för personer som är under 65 år och som har nedsatt funktionsförmåga på grund av en sjukdom eller en skada. I tjänsterna ingår anstalts- och öppenterapi, multiprofessionell individuell rehabilitering samt rehabiliterings- och anpassningskurser. 

Krävande medicinsk rehabilitering (FPA)


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018