När arbetsförmågan är hotad

Rehabilitering som stödjer funktionsförmågan i arbetslivet ordnas bland annat av FPA, arbetspensionsanstalterna och kommunerna. I anslutning till den kan ordnas arbetsprövning, ges handledning för yrkesval eller utarbetas en aktiveringsplan.

Arbetsförmågan kan försvagas eller hotas bl.a. till följd av sjukdom eller skada, utslagning eller missbruksproblem.

En person kan få yrkesinriktad rehabilitering eller rehabilitering enligt behovsprövning från FPA eller delta i rehabiliterande arbetsverksamhet som ordnas av kommunerna.

Yrkesinriktad rehabilitering

Om en person har en sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga som hotar eller allvarligt försämrar hans eller hennes förmåga att arbeta och få inkomster, kan personen få yrkesinriktad rehabilitering. Då är målet att förhindra att personen förlorar sin arbetsförmåga och att förbättra personens förmåga att arbeta och få inkomster.

Yrkesinriktad rehabilitering kan bestå till exempel av handledning i yrkesval, arbetskraftsrådgivning, arbets- och utbildningsprövningar eller yrkesutbildning.

Personer med funktionsnedsättning som varit i arbetslivet i mer fem år kan få yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och finansieras av arbetspensionsanstalterna. Yrkesinriktad rehabilitering ordnas också av FPA, försäkringsbolagen, Försäkringsbranschens Rehabilitering FBR r.f., arbets- och näringsbyrån och yrkesläroanstalterna.

Yrkesinriktad rehabilitering (FPA)

Rehabilitering enligt behovsprövning

Rehabilitering enligt behovsprövning ordnas av FPA. Den är riktad främst till personer i arbetsför ålder. Målet med rehabiliteringen är att stödja rehabiliteringsklientens arbets- och funktionsförmåga.

Tjänster för rehabilitering enligt behovsprövning är rehabiliterings- och anpassningskurser, yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, neuropsykologisk rehabilitering, multiprofessionell individuell rehabilitering samt OPI-kurser för unga som studerar för en yrkesexamen.

Du kan söka rehabilitering enligt behovsprövning genom att fylla i en ansökan. Du behöver dessutom en rekommendation om rehabilitering av läkaren. Rekommendationen ska lämnas in tillsammans med ansökan.

Rehabilitering enligt prövning (FPA)

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas för långtidsarbetslösa som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som på grund av sin arbets- och funktionsförmåga inte kan delta i arbets- och näringsförvaltningens sysselsättningsfrämjande tjänster. Verksamheten ordnas av kommunerna.

Inom den här verksamheten utarbetas för klienten en aktiveringsplan som meddelar vilka tjänster klienten erbjuds. Planen görs upp i samarbete med klienten.

Målet med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är att hjälpa klienten att klara sig självständigt och öka hans eller hennes möjligheter att hitta arbete.

Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (THL)


Föregående sidaTill början

 


 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018