Efter en olycka

När en trafikolycka eller olycka har orsakat en sjukdom eller skada kan rehabilitering också ordnas via ett försäkringsbolag.

En olycka kan orsaka en skada eller ett men som medför behov av rehabilitering.

Rehabiliteringen kan ske som rehabilitering av funktionsförmågan inom hälso- och sjukvården. Om rehabiliteringsbehovet orsakats av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller en trafikolycka, ska man enligt lag söka sig till rehabilitering genom ett försäkringsbolag.

Rehabilitering enligt behovsprövning

Rehabilitering enligt behovsprövning ordnas av FPA. Den är riktad främst till personer i arbetsför ålder. Målet med rehabiliteringen är att stödja rehabiliteringsklientens arbets- och funktionsförmåga.

Tjänsterna för rehabilitering enligt behovsprövning omfattar rehabiliterings- och anpassningskurser, yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, neuropsykologisk rehabilitering, multiprofessionell individuell rehabilitering samt OPI-kurser för unga som studerar för en yrkesexamen.

Du kan söka rehabilitering enligt behovsprövning genom att fylla i en ansökan. Du behöver dessutom ett läkarintyg med rekommendation om rehabilitering. Intyg ska lämnas in tillsammans med ansökan.

Krävande medicinsk rehabilitering

Krävande medicinsk rehabilitering, som tidigare kallades medicinsk rehabilitering för gravt handikappade, är rehabilitering som FPA ordnar och ersättning av kostnader för sådan rehabilitering. Målet med rehabiliteringen är att trygga eller förbättra rehabiliteringsklientens arbets- och funktionsförmåga.

FPA:s krävande medicinska rehabilitering är avsedd för personer under 65 år som har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada.

FPA:s tjänster för krävande medicinsk rehabilitering omfattar anstalts- och öppenterapi, multiprofessionell individuell rehabilitering samt rehabiliterings- och anpassningskurser.

Rehabilitering som ordnas av försäkringsanstalterna

Det är möjligt att söka sig till rehabilitering via försäkringsanstalterna om rehabiliteringsbehovet orsakas av olycksfall i arbetet, olycksfall i militärtjänst, yrkessjukdom eller trafikolycka.

Försäkringsanstalterna ordnar bland annat yrkesinriktad rehabilitering och rehabilitering av funktionsförmågan samt rehabilitering som stödjer den sociala förmågan.

Försäkringsanstalternas rehabilitering regleras bland annat i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt i trafikförsäkringslagen.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018