Rehabilitering för olika behov

Rehabilitering kan behövas i olika skeden av livet. En sjukdom eller olycka kan ändra en persons funktionsförmåga så att personen blir tvungen att fundera på nya sätt att klara sig självständigt i vardagen.

Det finns rehabilitering av många olika slag. Vilka alternativ som passar bäst beror på rehabiliteringens orsaker och syften. På de här sidorna presenteras några former av rehabilitering som kan ges i olika situationer.


pic Vid sjukdom

Om en sjukdom försämrar dina möjligheter att klara dig i vardagen, kan du ha rätt att få rehabilitering av funktionsförmågan.

pic Efter en olycka

Om en trafikolycka eller olycka har orsakat en sjukdom eller skada kan du få rehabilitering via ett försäkringsbolag.

pic När arbetsförmågan är hotad

Rehabilitering som stödjer funktionsförmågan i arbetslivet ordnas bland annat av FPA, arbetspensionsanstalterna och kommunerna.


Uppdaterad