Olika former av rehabilitering

Rehabiliteringstjänster produceras för väldigt många olika behov. I det här avsnittet kan du läsa om olika tjänster och terapiformer.

Målet med rehabilitering är att förbättra rehabiliteringsklientens förmåga att klara sig på egen hand. Ett annat mål är att öka klientens välbefinnande och möjligheter att delta och hitta arbete. Vilken rehabilitering som ger den största nyttan beror på rehabiliteringsklientens egna mål, funktionsförmåga och livssituation. Allt det här påverkar också vilken rehabilitering personen har rätt att få.

Rehabilitering är en del av ett stort servicesystem, och rehabiliteringstjänster ordnas och produceras för olika behov. Vid behov hjälper den yrkesutbildade personalen rehabiliteringsklienten att hitta de rätta tjänsterna.

Det är alltid viktigt att rehabiliteringsklienten berättar för andra om sina behov. Då blir det möjligt att hitta de bästa alternativen i det stora utbudet av rehabiliteringstjänster.

pic Rehabiliteringens delområden

Rehabilitering indelas ofta i fyra delområden

pic Rehabilitering för olika behov

Det finns rehabilitering av många olika slag. Vilka alternativ som passar bäst beror på rehabiliteringens orsaker och syften.

pic Rehabiliteringstjänster och terapiformer

Det beror på rehabiliteringsklientens individuella situation, mål och resurser vilken terapi eller rehabiliteringstjänst som är bäst för honom eller henne.

Mer information om rehabilitering: