Information och stöd

Du har själv en viktig roll i din rehabilitering. Du är den bästa experten på dig själv och du vet vilka behov, önskningar och utmaningar som finns i ditt liv och din levnadsmiljö. Du kan behöva olika slags rehabiliteringstjänster och hjälp av rehabiliteringsexperter för att främja din egen rehabilitering. Du kan också få stöd och råd från Rehabiliteringshusets egenvårdsguider.

 

Rehabiliteringens ABC

Du har en viktig roll i främjandet av din rehabilitering. Du känner själv bäst till behoven, önskemålen och utmaningarna i ditt liv och din livsmiljö.

 

service och förmåner för olika livssituationer

I den här helheten hittar du information om service och stödformer som samhället erbjuder.