För yrkesutbildade

Rehabiliteringshusets sidor för yrkesutbildade är riktade till personer som arbetar med rehabilitering samt studeranden och andra intresserade. Sidorna utvecklas kontinuerligt.

​I Hälsobyn finns även ett eget avsnitt för yrkesutbildade, som kan nås genom att logga in via Hälsobyns startsida. För att logga in på avsnittet för yrkesutbildade krävs ett VRK-certifikatkort.

 

Ei

Uppdaterad  6.9.2017