Guide för anhöriga till en person som insjuknat i störning av hjärnans blodcirkulation

Den här guiden är avsedd för anhöriga till personer som insjuknat i hjärnblödning eller hjärninfarkt. Guiden hjälper dig att orka och ger tips om hur du kan stödja rehabiliteringen av en närstående.

Med störning i hjärnans blodcirkulation avses ett tillstånd där blodcirkulationen i hjärnan blivit störd på grund av hjärninfarkt eller hjärnblödning. En övergående störning i hjärnans blodcirkulation (TIA) påminner om en hjärninfarkt men orsakar ingen bestående vävnadsskada eller permanenta symtom.

Störningar i hjärnans blodcirkulation kan försämra patientens funktionsförmåga. Det påverkar patientens och de anhörigas livskvalitet. Den insjuknade behöver aktivt stöd av närstående och omgivningen för att rehabiliteras. Rehabiliteringsklientens behov av stöd kan vara ansträngande för den närstående och öka den närståendes risk för depression och utmattning.

Den här guiden har tagits fram i samarbete med studerande vid yrkeshögskolan Laurea. Tänk på att den här guiden är en allmän guide för anhöriga till personer som insjuknat i störning i hjärnans blodcirkulation. Den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Därför ska du i första hand iaktta de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig uttryckligen för dig.