Vad är urininkontinens?

Urininkontinens, dvs. urinläckage, är ett vanligt symtom hos kvinnor i medelåldern och äldre kvinnor. Besväret försämrar livskvaliteten avsevärt. Övningar som gör musklerna i bäckenbotten starkare förebygger urininkontinens.

Det finns fyra olika slags urininkontinens: ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens (en kombination av de två föregående typerna) samt överfyllnadsinkontinens. Behandlingen av urininkontinens beror på inkontinensens typ.

Ansträngningsinkontinens

Ofrivilligt urinläckage kan ske vid fysisk ansträngning. Urin kan läcka till exempel när man hostar eller nysa. Vid ansträngningsinkontinens är läckaget vanligen litet.

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens orsakar ett plötsligt tvång att urinera, och leder till ofrivilligt urinläckage. I det här fallet är läckaget av urin i allmänhet stor, och blåsan kan tömmas till och med helt.

Blandinkontinens

I den här typen av inkontinens kan urin läcka både genom ansträngning och trängning.

Överfyllnadsinkontinens

Vid överfyllnadsinkontinens blir blåsan för full och till följd av detta börjar urin läcka ut ofrivilligt. Orsaken kan vara framfall av bäckenbotten eller till exempel en kronisk sjukdom som påverkar blåsans nerver och minskar blåsmuskelns sammandragningsstyrka.

Till börjanNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018