Hur påverkar mina levnadsvanor?

Dina levnadsvanor har inverkan på förebyggandet och behandlingen av urininkontinens. Du kan påverka din förmåga att kontrollera urinen genom att hålla vikten under kontroll, behandla förstoppningen, sluta röka och motionera.

Övervikt ökar risken för urininkontinens. Redan en minskning av vikten med 5–10 procent minskar urininkontinensen.

På annat håll i Hälsobyn

Stöd för viktkontroll hittar du i Painonhallintatalo (på finska).


Rörlighet, en god funktionsförmåga och en bra hållning stödjer funktionen av musklerna i bäckenbotten och hjälper därigenom också vid urininkontinens. Motion upprätthåller din fysiska kondition och minskar din risk att insjukna i de många folksjukdomarna.

Elementen i en god hållning

En god hållning belastar ryggraden och den övriga kroppen jämnt och ekonomiskt. En god hållning består av följande element:

  • Höften och bröstkorgen befinner sig i linje med varandra, på varandra.
  • Halsryggen är utsträckt och lång, och hjässan är vänd uppåt.
  • Knäna är inte överdrivet utsträckta, dvs. pressade för långt bakåt.

Iaktta de här instruktionerna tålmodigt. Det kan dröja flera veckor eller till och med ett par månader innan du börjar märka deras effekt. Lär dig att göra förändringarna i dina levnadsvanor bestående.


Föregående sidaTillbaka till guiderna

 


 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017